ამ კატეგორიაში მოთავსებულია საცდელი კურსები, რომლებიც ამ ეტაპზეარ აისახება მოქმედ სილაბუსებში
 
 
  • Scratch არის დინამიური ვიზუალური პროგრამირების ენა. ამ ენის სწავლების მიზანია 10-14 წლის მოზარდებისათვის პროგრამირების კონცეპციის და კომპიუტერული მოდელირების არსის გაცნობა, რითაც  მათ საშუალება მიეცემათ შექმნან თამაშები, მულტიმედიური ანიმაციები და  საკმაოდ რთული მოვლენების ინტერაქიური მოდელები.
  • ეს კურსი განკუთვნილია იმ მასწავლებლებისათვის, რომლებსაც სურთ დამოუკიდებლად გაეცნონ MOODLE-ის შესაძლებლობებს