ფიზიკის საბაზო კურსი განკუთვნილია მაგისტრატურის პირველი კურსის სტუდენტების მომზადებისათვის
 
 
  • სასწავლო კურსი გამიზნულია სტუდენტების იმ საწყის დონეზე მოსამზადებლად, რაც საჭიროა მაგისტრატურის პროგრამისა და შემდგომში დოქტორანტურის პროგრამის ასათვისებლად მაღალი ენერგიების ფიზიკის სფეროში წარმატებული კარიერისათვის.