პროგრამირების ენა Scratch კოპირება 2
(Scratch_2)

 
 ნებადართული ამ კურსში სტუმრების შემოსვლა
 
 

Scratch არის დინამიური ვიზუალური პროგრამირების ენა. ამ ენის სწავლების მიზანია 10-14 წლის მოზარდებისათვის პროგრამირების კონცეპციის და კომპიუტერული მოდელირების არსის გაცნობა, რითაც  მათ საშუალება მიეცემათ შექმნან თამაშები, მულტიმედიური ანიმაციები და  საკმაოდ რთული მოვლენების ინტერაქიური მოდელები.

ნებადართული ამ კურსში სტუმრების შემოსვლა