სწავლების მართვის სისტემა MOODLE კოპირება 1
(MOODLE_1)

 
 ნებადართული ამ კურსში სტუმრების შემოსვლა
 
 

ეს კურსი განკუთვნილია იმ მასწავლებლებისათვის, რომლებსაც სურთ დამოუკიდებლად გაეცნონ MOODLE-ის შესაძლებლობებს

ნებადართული ამ კურსში სტუმრების შემოსვლა