ფიზიკის საბაზო კურსი
(Ph-საბაზო)

 
 ნებადართული ამ კურსში სტუმრების შემოსვლა
 
 

სასწავლო კურსი გამიზნულია სტუდენტების იმ საწყის დონეზე მოსამზადებლად, რაც საჭიროა მაგისტრატურის პროგრამისა და შემდგომში დოქტორანტურის პროგრამის ასათვისებლად მაღალი ენერგიების ფიზიკის სფეროში წარმატებული კარიერისათვის.

ნებადართული ამ კურსში სტუმრების შემოსვლა