ჰიდრო- და აეროსტატიკა, საწყისები
(ჰიდრო- და აეროსტატიკა101)

 
 ნებადართული ამ კურსში სტუმრების შემოსვლა
 
 

ჰიდრო- და აეროსტატიკა

კურსის ავტორი და გრაფიკული გაფორმება: თეიმურაზ ჩიჩუა

ნებადართული ამ კურსში სტუმრების შემოსვლა