მექანიკა, საწყისები
(მექანიკა101)

 
 ნებადართული ამ კურსში სტუმრების შემოსვლა
 
 


კურსის ავტორი და გრაფიკული გაფორმება: თეიმურაზ ჩიჩუა
კონსულტანტები: ილია ლომიძე, ჯიმშერ ჯავახიშვილი, რუსლან ახალაძე, იური პაპავა.

ნებადართული ამ კურსში სტუმრების შემოსვლა