ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი: ფიზიკის დეპარტამენტი
(ფიზიკის დეპარტამენტი. )

 
 ნებადართული ამ კურსში სტუმრების შემოსვლა
 
 

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი: ფიზიკის დეპარტამენტი

ნებადართული ამ კურსში სტუმრების შემოსვლა