ბოლო ცვლილებასახელიმოკლე აღწერა
შაბათი, ოქტომბერი 30 2010, 07:15 ტესტირების სისტემასთან მუშაობის ინსტრუქციატესტირების სისტემასთან მუშაობის ინსტრუქცია
კვირა, აპრილი 1 2012, 06:56 ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი: ფიზიკის დეპარტამენტი

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი : ფიზიკის დეპარტამენტი ~ ფიზიკის სასწავლო ლაბორატორია

ოთხშაბათი, ივლისი 8 2015, 08:35 სამეცნიერო და სასწავლო-სამეცნიერო სტატიები:სამეცნიერო და სასწავლო-სამეცნიერო სტატიები შესრულებული სტუ ფიზიკის დეპარტამენტის თანამშრომლების და სტუდენტების მიერ:
პარასკევი, ივლისი 10 2015, 02:28 სამეცნიერო კონფერენციის მასალები

სამეცნიერო კონფერენციის მასალები Eleventh International Symposium on Tools and Methods of Competitive Engineering (TMCE 2016)