რექტორის, აკადემური საბჭოს, სენატის, ტრენინგების, ტექნიკური მხარდაჭერის